Dette er hjemmesiden for Manufuture.dk, der er den danske teknologiplatform for produktionsforskning. 

Danske produktionsvirksomheder er under pres, og der er brug for nytænkning. Manufuture.dk arbejder på flere fronter for at sikre at danske virksomheder bliver klædt på til globaliseringens udfordringer og dermed kan bevare produktionen i Danmark.

Manufuture.dk er et aktivitetsbaseret samarbejde mellem danske organisationer, virksomheder og universiteter,
 hvorsamarbejdsbejdspartnerne trækker på hinandens kompetencerog viden på tværs af professionerne. 

Manufuture.dk er forankret på Center for Industriel Produktion på Aalborg Universitet. Her på hjemmesiden findes informationer om Manufuture.dk's aktiviteter og visioner

Om manufuturer.dk

I 2004 etableredes den fælles europæiske teknologiplatform Manufuture.dk, hvis formål er at samle interessenter inden for produktionsområdet samt at påvirke indholdet i fremtidige forskningsprogrammer indenfor produktionsområdet.

Læs mere

aktiviteter

Manufuture.dk tager løbende initiativ til aktiviteter, der kan understøtte udviklingen af dansk- og international produktionsforskning.

 

 

Læs mere