Manufuture.dk tager løbende initiativ til aktiviteter, der kan understøtte udviklingen af dansk 
 og international produktionsforskning.

Mange af aktiviteterne har til formål at øge opmærksomheden på behovet for en  stærk dansk
produktionsforskning og gennemføres i tæt samarbejde med danske produktionsvirksomheder.

Manufuture.dk fungerer samtidig som bindeled til den europæiske  teknologiplatform  manufuture.org,
 der er initiativtager til en lang række internationale aktiviteter, projekter, konferencer etc.

Manufuture.dk deltager aktivt i projektet ”FoodManufuture”, der er et samarbejde mellem en lang række europæiske interessenter inden for fødevarer og produktion. Projektet er finansieret af EU’s 7. rammeprogram og ledes af Aalborg Universitet. 

læs mere

I foråret 2009 tog Manufuture.dk i samarbejde med en række fæørende danske produktions-
virksomheder initiativ til projektet "Produktion 2025". Formålet med dette projekt var at tegne en række fremtidsbilleder og sætte fokus på de vilkår danske produktionsvirksomheder forventes at skulle arbejde under i 2025.

Læs mere