Produktion 2025

Efter en række intense workshops med deltagelse af forskere og virksomhedsrepræsentanter afsluttes 2025 projektet med udgivelsen af en publikation, der i rige billeder og let tekst opsummerer projektets konklusioner.

Det er vores intention, at publikationen skal fungere som et dynamisk dokument, der løbende kan opdateres efterhånden som det udbredes og diskuteres i forskellige fora. Manufuture.dk modtager derfor også meget gerne ynspunkter og kommentarer.

Publikation "Produktion 2025 - Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder" vil blive distribueret til en lang række intressenter og kan desuden rekvireres ved henvendelse til Manufuture.dk sekretariatet.

Du kan finde publikationen "Produktion 2025" på dansk her 

Du kan finde publikationen på engelsk "Manufacturing 2025" her