om manufuture

I 2004 etableredes den fælles europæiske teknologiplatform Manufuture.dk, hvis formål er at samle interessenter inden for produktionsområdet samt at påvirke indholdet i fremtidige forskningsprogrammer indenfor produktionsområdet.

I Manufuture regi er der etableret en europæisk organisering
med inddragelse af en række nationale Manufutureplatforme,
hvor Danmark allerede i sommeren 2005 etablerede
en dansk platform under navnet Manufuture.dk. 

I korthed fokuserer Manufuture.dk på industriens innovation og 
forretningsskabelse, den teknologiske udvikling og ikke mindst
udvikling af nye teknologiske kapabiliteter. Der fokuseres
meget på at styrke samspillet mellem industri og forskning, hvor
også små- og mellemstore virksomheder (SMV’ere) indtænkes. 

Visionen for Manufuture.dk er flersidigt og har både et internationalt og nationalt sigte:

  • At skabe en international platform for samarbejde, herunder at påvirke 7. rammeprogram via den europæiske Manufuture-organisation, her specielt temaer som passer den danske industristruktur og forskningskompetence
  • At anvende Manufuture.dk til at opnå national bevågenhed – såvel politisk som bevillingsmæssigt samt styrket forskningssamarbejdet på tværs af institutioner og institutter med fokus på konkrete internationale og nationale forskningsprojekter
  • At sætte fremtidens vilkår for danske produktionsvirksomheder på den forskningspolitiske dagsorden, herunder at anvende platformen til i større omfang end dag at involvere danske virksomheder og forskningsmiljøer i internationale forskningsprojekter
  • At skabe opmærksomhed omkring produktionsforskning samt at bidrage til formidling af resultater og muligheder specielt i forbindelse med EU-forskningsprojekter

Målgruppen for Manufuture.dk er relevante danske forskningsmiljøer og produktionsvirksomheder.